دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | 2021-10-18
9 بازدید
0
ارسال به دوستان
پ

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۵۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۹۵%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎۰.۹۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۰%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۸%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۵۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۵۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۵۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۲,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S --- ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد --- ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۹%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۳۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۷۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- ۱,۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید --- ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۴۱%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۵%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۰۰%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰